EmailChoose Note

Instructions :Det finnes vesener som ikke er underlagt de samme lovene som styrer menneskehetens fysiske liv. De er vanligvis ikke synlige for oss mennesker. De er guder.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se