EmailChoose Note

Instructions :Beboerne på alle planeter tilhører ulike stadier av evolusjonen: noen høyere og noen lavere. Dette gjelder ikke bare menneskene som bor der, men også dyrene, og selv plantene. De føres i store bølger fra en planet til en annen i visse stadier av evolusjonen, og kommer dit hvor forholdene er best egnet, enten fordi de der kan uttrykke seg på sitt nåværende stadium eller for å få nødvendig stimulans til sitt neste steg i utviklingen. Følgelig vil de som ikke holder tritt med utviklingen, komme til en planet hvor forholdene er av lavere natur, for der føler de seg mer hjemme. Pionerene, på den andre siden, som har beveget seg forbi massene og ikke finner noen forhold som er egnet for deres videre utvikling, vil komme til en planet på et høyere utviklingsnivå.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se