EmailChoose Note

Instructions :Han vil være tilfreds med å så tankefrø, vente og arbeide tålmodig, og forstå og tro på de sanne idéenes iboende kraft som får dem til å vokse når tiden er inne og bli til modne, fruktbare liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se