EmailChoose Note

Instructions :Den som søker stillhet, burde bli fortalt at stillheten alltid er der. Faktisk finnes den i oss alle. Men først må vi forstå at vi kan åpne opp for den og lære hvordan vi gjør det. Vi må begynne med å huske at den finnes. Dernest må vi legge merke til når vi dras innover. I fortsettelsen vil stillheten selv veilede oss og føre oss til seg selv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se