EmailChoose Note

Instructions :Vi mennesker har valget mellom å underkaste oss våre animalske gener og hormoner eller å la det være. Vår tendens til å underkaste oss dem kommer fra et tidligere utviklingstrinn. Det er en tendens som er veldig, veldig gammel og det tar veldig lang tid å få kontroll over den. Vi fullbyrder oss selv som mennesker når vi helt og holdent overvinner denne arven.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se