EmailChoose Note

Instructions :…...I de senere, mer avanserte stadiene hvor den korte veien blir sentral, må søkeren begynne å glemme seg selv og sitt strev...må identifisere seg med det høyere selvet og gi seg helt hen til ønsket om å manifestere det i sitt indre og ytre liv...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se