EmailChoose Note

Instructions :Selv om den lange veien ikke fører direkte til opplysning, er den med på å rydde unna hindringer, forberede søkeren og bidra til å åpne porten til den korte veien, som i sin tur kan føre til opplysning.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se