EmailChoose Note

Instructions :...Oppgaven hans er en av de aller eldste i menneskehetens historie – å overbevise kvinner og menn om betydningen av å stille seg spørsmålet: Hva er det som er aller viktigst i livet?
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...”Gud ser på plikten til å spre hans budskap som den største av alle dyder”, skrev den persiske profeten Baha’u’llah. Når vi engasjerer oss fullt og helt i dette arbeidet, opplever vi mer og mer at vi er del av en bevegelse som fører inn i fremtiden...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se