EmailChoose Note

Instructions :... Det er gode grunner til at en som er inneforstått med tanken om inspirert handling, kan bli en velgjørende kraft i verden. Uansett hvilken rolle han tildeles på livets scene, vil han spille den på en vital og verdifull måte. Mer enn noen gang før i historien har verden behov for slike aktive filosofer ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se