EmailChoose Note

Instructions :...Metafysikken søker å heve oss til et nivå som ligger over det fysiske ved hjelp av tenkning, meditasjonen ved hjelp av intuisjon, etikken gjennom gode og uselviske handlinger. Kunsten søker å gjøre det samme gjennom evnen til å verdsette skjønnhet. Filosofien med sin fantastiske bredde og balanse omfavner og skaper en syntese av alt dette og tilføyer til slutt innsikt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se