EmailChoose Note

Instructions :...Metafysikken søker å heve oss til et nivå som ligger over det fysiske ved hjelp av tenkning, meditasjonen ved hjelp av intuisjon, etikken gjennom gode og uselviske handlinger. Kunsten søker å gjøre det samme gjennom evnen til å verdsette skjønnhet. Filosofien med sin fantastiske bredde og balanse omfavner og skaper en syntese av alt dette og tilføyer til slutt innsikt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Noe så revolusjonerende som innsikt – og den betydningen den har for et menneskes liv - kan bare modnes fram når vi overvinner den enorme kraften i vanemessig uriktig tenkning, når vi får bukt med den enorme tyngden av vanemessig misvisende følelser og bekjemper den enorme styrken av vanemessig dårlige handlinger. Kort sagt, det vanlige, personligejegetmå miste sin makt. Det skjer på tre måter: gjennom metafysisk refleksjon, mystisk meditasjon og gjennom å huske det høyere selvet uansett hva vi holder på med...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se