EmailChoose Note

Instructions :Det finnes lover som styrer den høyere, åndelige utviklingen, men de viser seg bare på egne vilkår. Det første vilkåret er at vi skal anvende det vi allerede vet, og ikke bare la det bli med teorien.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se