EmailChoose Note

Instructions :Hvis vi spør oss selv hva som er våre viktigste verdier i livet, og svarer riktig på spørsmålet – vil vi oppdage at vi også kan finne gode løsninger på de fleste strategiske overveielser, taktiske detaljer og praktiske problemer vi møter i livet…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Hvis vi tenker på sluttresultatet, vil vi vite hvilke midler som er riktige. Hvis vi finner ut hva den store meningen bak de mindre er, vil det bli utrolig mye lettere å vite hva vi skal gjøre i alle situasjoner hvor vi er nødt til å velge mellom motsatser.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se