EmailChoose Note

Instructions :Jo mer vi blir bevisst det i oss som knytter oss til den kosmiske bevisstheten, desto mer blir vi bevisst at en høyere kraft står bak alt liv i verden, at en høyere intelligens står bak verdens skjebne. Derved står den også bak vår personlige skjebne, og gir oss det vi virkelig trenger for å oppfylle det sanne målet med vår jordiske eksistens. Når vi har erkjent dette, er vi tilfredse med å overgi vår skjebne til Guds vilje, med å slippe all frykt for fremtiden, all anger over fortiden, all bekymring for dagen i dag.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se