EmailChoose Note

Instructions :Den virkelige betydningen av de stadige oppfordringene om å opptre uegennyttig, er ikke moralsk, men metafysisk og mystisk fundert. Det handler om å gi opp en et lavere liv og tenkning for å bli i stand til å nå et høyere.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se