EmailChoose Note

Instructions :Å vende blikket mot fortiden på leting etter lignende situasjoner for så å tenke på hva som skjedde i etterkant, vil ikke hjelpe oss i dag. For denne situasjonen har aldri eksistert før. Den har ikke noe historisk motstykke.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se