EmailChoose Note

Instructions :...Det er svært lite ett individ kan få gjort med verdens åndelige tilstand, men det er en hel del vi kan gjøre for å forbedre vår egen tilstand. Jo bedre vi forstår de universelle lovene gjennom å studere dem, jo lettere kan vi forstå at også når det ser som mørkest ut og ondskapen ser ut til å seire, er det bare forbigående og for en begrenset tid. Bare det gode kan seire til slutt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se