EmailChoose Note

Instructions :I Kina oppdaget man for mange år siden en organisasjon som kalte seg «Den nasjonale buddhistiske foreningen for legfolk» som hadde sin egen private radiostasjon og hver kveld formidlet budskapet om kinesisk buddhisme til sine lyttere. Det de gjorde for å spre sin egen religion, kunne vi fra Vesten uten tvil gjøre for å spre filosofi.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se