EmailChoose Note

Instructions :Når vi virkelig tar til oss denne store sannheten og ydmykt erkjenner at alt menneskelig liv er underlagt loven om årsak og virkning, begynner vi å forstå nødvendigheten av å utvikle gode egenskaper.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se