EmailChoose Note

Instructions :Karma er en del av oss og vi kan ikke komme utenom det. Men på samme måte som vi kan endre noe ved oss selv, kan det skje en tilsvarende endring i vårt karma.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se