EmailChoose Note

Instructions :...Når vi begår urett, vil det resultere i sorg, ikke bare for andre, men først og fremst for oss selv. Våre gode handlinger gir tilsvarende gode resulterer. Vi kan ikke unnslippe virkningene av denne subtile loven om moralsk ansvar...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se