EmailChoose Note

Instructions :Egoet bruker sin intellektuelle sluhet på alt som kan lokke og forføre oss i vår svakhet for nytelse, slik at vi holder oss borte fra åndelig søken.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se