EmailChoose Note

Instructions :Egoet er like mektig om vi tolererer eller fordømmer det, for i begge tilfeller holder det oss beskjeftiget med en selvsentrert aktivitet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se