EmailChoose Note

Instructions :Fra det øyeblikket det lavere egoet manifesterte seg, satte det i gang en prosess hvor det skapte stadig større avstand til andre egoer og å trakk seg lenger og lenger bort fra sin hellige kilde.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se