EmailChoose Note

Instructions :Når egoet oppfatter noe som truer dets egen fortsatte eksistens i form av et forslag eller en beslutning, skaper det frykt, lager falske forhåpninger og forstørrer opp vanskeligheter for å forhindre at det skal skje.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se