EmailChoose Note

Instructions :...En elev spurte:Men hvordan kan en identifisere seg med noe en ikke kjenner?En annen svarte:Det er der troen på noe bortenfor intellektet kommer inn!P.B. sa:Ja, hvis troen er sterk nok, vil det være nok til å gi det ønskede resultatet. Hvis en ikke har tillit til det høyere selvet, er det nødvendig å ha en lærer. Det er gjennom tillit til læreren at eleven får hjelp til å bli kjent med det høyere selvet som han finner det så vanskelig å nå på egen hånd…”
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se