EmailChoose Note

Instructions :Hvordan kan en forene sin bevissthet med det høyere selvet uten noen form for trening som styrker ens indre, slik at en ikke lar seg avlede, men er i stand til å holde seg samlet når det kommer et glimt?
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se