EmailChoose Note

Instructions :Denne kraften til å holde oppmerksomheten festet ved en enkelt setning eller et objekt over lang tid - en kraft Napoleon beundret sterkt - kommer til slutt til alle som er utholdende og fortsetter å praktisere denne øvelsen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se