EmailChoose Note

Instructions :Å gi slipp på spenninger er en begynnelse på frigjørelsen fra egoet. Å slappe av kroppslig, følelsesmessig og mentalt er å berede grunnen for denne ønskede fullbyrdelsen…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Så lenge egoets herredømme er uforandret, fortsetter de karmiske tendensene som hefter ved det. Men når egoets makt svekkes, vil tendensene også automatisk svekkes. Innta en upersonlig og upartisk holdning dersom du ønsker å initiere en slik prosess.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Når vi befris fra spenninger er det begynnelsen på befrielse fra egoet. Når vi slapper av i kropp, følelser og sinn, bereder vi grunnen for et slikt ønskverdig mål...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se