EmailChoose Note

Instructions :Selv om egoet fortsetter å leve i oss, er det nå grundig renset og helt under vår kontroll. Grunnlaget for vår tenkning og væremåte fortsetter fra et nivå bortenfor egoet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se