EmailChoose Note

Instructions :Å leve i tilmålt tid slik vi gjør, er konsekvensen av å leve i tankenes verden. Men når tankene forsvinner i det stille senteret i vårt indre, oppdager vi at tidløshet er dets egenskap. Hvis det er en overraskelse, er den kortvarig, for vi føler oss hjemme i den nye bevisstheten.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se