EmailChoose Note

Instructions :Han føler det som om tiden har stoppet helt opp, som om verden og dens virksomhet bare er blitt en vag tanke, at han har trådt inn i en naturlig stillhet som ikke lar seg beskrive.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se