EmailChoose Note

Instructions :Det som er blitt kalt renselse av intellekt, hukommelse og viljeskjer faktisk i den dype kontemplative tilstanden. Evnen til å tenke, og bevisstheten om personlig identitet blir midlertidig borte og evnen til å kontrollere kroppens bevegelser opphører som hos en lam. Disse endringene pågår bare under meditasjonen og bidrar i høy grad til den indre veksten som skjer når bevissthetens fokus flyttes fra den lavere naturen til det høyere selvet ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


I denne saken må Koranens ord tas bokstavelig:Troende, skynd deg for å minnes Allah og stopp all virksomhet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se