EmailChoose Note

Instructions :Vi blir ikke bedt om å gi avkall på våre sosiale ambisjoner, for eksempel, til fordel for vår åndelige lengsel, men om å skape enn sunn balanse mellom dem...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se