EmailChoose Note

Instructions :Den mørke natten er mye mindre mørk når vi tror, forstår eller kanskje vet at den er det høyere selvets verk, et uttrykk for dets nåde.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se