EmailChoose Note

Instructions :Når vi til slutt finner guddommen inne i oss, vil vi erfare at guddommens lys reflekteres i alle menn og kvinner vi møter.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se