EmailChoose Note

Instructions :Det finnes minst tre tegn på at sjelen er nærværende i en generasjon som benekter sjelens eksistens. De er: samvittighet, kunstnerisk fantasi og metafysisk tenkning.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se