EmailChoose Note

Instructions :I århundrer har teologer diskutert betydningen av Jesu uttalelse om at himmelriket er nær oss. De fleste teologene har gitt den en historisk tolkning. Bare de som kunne nærme seg og forstå Jesu bevissthet, har gitt det en mystisk tolkning. For bare de kan forstå at han mente at det høyere selvets rike virkelig er like nær oss som vår egen hånd ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se