EmailChoose Note

Instructions :Den guddommelige sjelen befinner seg på et nivå langt over sanseinntrykkene. Den er helt upåvirket av dem. Hvis vi blir bevisst sjelen, blir vi også bevisst en oversanselig tilværelse.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se