EmailChoose Note

Instructions :Siden sjelen er nærværende dypt inne i hvert menneskes hjerte, er ingen så fordervede at de ikke en dag vil få en indre opplevelse av den.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se