EmailChoose Note

Instructions :Omfanget av fred og styrke, tillit og velvilje som befinner seg under det lille egoets urolige liv, er som havet. Ingen annen sammenligning passer.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se