EmailChoose Note

Instructions :Når erfaringens visdom er koblet med ungdommelig vitalitet og mildner den, men ikke lammer den; når drømmer manifesterer seg som handlinger og idealer preger vårt følelsesliv; når intuisjonen styrer over intellektet og veileder viljen, har vi oppnådd en verdifull balanse.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se