EmailChoose Note

Instructions :Når de to viljene, høy og lav, er i innbyrdes balanse og uten opphold fortsetter med det, er de nødvendige vilkårene for opplysning oppfylt.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se