EmailChoose Note

Instructions :Den åndelige filosofien tilbyr en helhetlig utvikling av vår menneskelige psyke. Her balanseres mystisk intuisjon med logisk tenkning, religiøs tro med kritisk refleksjon og oppofrende tilbedelse med praktisk handling.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se