EmailChoose Note

Instructions :Å gi opp vårt personlige jeg er svært vanskelig, men det er vår eneste oppgave. Riktig holdning setter egoet i skyggen og gir oss ro, mens feil holdning befester egoet og fører til smerte...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Når tankene gis opp, fører det til overgivelse av det personlige selvet. I våre stilleste øyeblikk hører vi i dypet av oss selv en stemme som forteller oss at vi kommer fra et land som vi en dag må vende tilbake til...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Personligheten er ikke annet enn en forbigående skygge. En skygge forutsetter et lys; det virkelige selvets lys finnes; forlat livet i skyggen og flytt ut i lyset…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Tenk etter hva som skjer når vi blir intenst engasjert i en historie som folder seg ut på et kinolerret. Hva skjer når konsentrasjonen er som dypest? Der og da glemmer vi faktisk oss selv og slipper tak i hele byrden av personlige minner, relasjoner, ønsker og begjær, frykt og smålighet – alt det som utgjør egoet. For en stund skyves ”jeget” til side. Å leve fra det høyere selvet handler ganske enkelt om å fjerne seg fra egoet - ikke å ødelegge det – ved hjelp av viljen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Bevisstheten er den unike bestanddelen i alle erfaringer...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se