EmailChoose Note

Instructions :Ved selve porten til åndelig søken vil du finne visse hindringer som blokkerer inngangen for deg. De er ikke ukjente for deg, men finnes i din bevissthet. Din fremste plikt er derfor å overvinne dem.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se