EmailChoose Note

Instructions :Hvis menneskets nattlige tilbakevending til det høyere selvet hadde vært absolutt og fullkommen, ville det ikke våknet opp neste dag i åndelig uvitenhet. I stedet ville det ved full bevissthet ha kunnet glede seg over freden og det høyere selvets nærvær.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se