EmailChoose Note

Instructions :Ved å fortsette å ha en elevs ydmykhet og ved å være en søkende i ånden, utvikler han seg og blir en bedre kanal til hjelp for andre mennesker.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se