EmailChoose Note

Instructions :...Vi må ta det som en kjensgjerning at egoet kontinuerlig lurer oss, villeder oss, styrer oss…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se