EmailChoose Note

Instructions :Platon så det en inspirert kunstner oppdager til slutt, at skjønnheten ved former og uttrykk bare er en ledetråd til den formløse skjønnheten hos det høyere selvet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se