Email







Choose Note

Instructions :



Alle mennesker som er er kommet til midten eller siste halvdel av livet, har nådd en alder hvor den viktigste aktiviteten de kan ha er å forsøke å oppfylle så mye som mulig av den høyere meningen med livet på jorden. Grunnlaget for denne aktiviteten vil nødvendigvis være å forbedre seg; å utvikle personligheten og å overvinne egoet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se